میان پایه هشتم و نهم

ضمن آرزوی موفقیت برای دانش‌آموزان عزیز

مهلت پیش ثبت‌نام مجتمع آموزشی صالحین به پایان رسیده است.