ضمن آرزوی موفقیت برای دانش‌آموزان عزیز

مهلت پیش ثبت‌نام پایه هفتم مجتمع آموزشی صالحین به پایان رسیده است.