پیش ثبت‌نام پایه هفتم

پیش ثبت‌نام پایه دهم

اطلاعیه مهم پیش ثبت‌نام در پایه هفتم

با توجه به درخواست متعدد خانواده‌های گرامی، با مساعدت مدیریت مجتمع آموزشی صالحین، سامانه پیش ثبت‌نام پایه هفتم، فقط به مدت یک هفته از تاریخ ۱۸ خرداد، لغایت ۲۵ خرداد فعال می باشد. لذا از خانواده‌های گرامی که به هر دلیل نتوانسته‌اند در دور اول در فرآیند پیش ثبت‌نام شرکت نمایند، دعوت می گردد با مراجعه به سامانه، پیش ثبت‌نام فرزند خود را ثبت نمایند.

تذکر شماره ۱:
خانواده‌هایی که در دور قبلی، پیش ثبت‌نام نموده‌ و فرزندشان به هر دلیل نتوانسته در سنجش استعداد تحصیلی شرکت نماید، می‌توانند برای بار دوم در این سامانه پیش ثبت‌نام نمایند.

تذکر شماره ۲:
تحت هیچ شرایط، خانواده‌هایی که در دور قبلی فرزندشان در سنجش شرکت نموده و نتوانسته امتیازات لازم را کسب نماید، در صورت پیش ثبت‌نام در دور دوم، این پیش ثبت‌نام قابل قبول نبوده و ثبت‌نام آنها باطل خواهد شد.