قابل توجه خانواده‌های گرامی
نتیجه جست و جوی شما یکی از سه عبارت زیر خواهد بود.

  • پذیرش: شما به مرحله بعد که مصاحبه است راه یافته‌اید. در این مرحله با دو برابر ظرفیت پذیرشمان مصاحبه می‌کنیم تا با جمع امتیاز این مرحله و مرحله قبل، نفرات برتر انتخاب شوند و نتیجه نهایی مشخص شود.
  • ذخیره: شما نیز به مرحله مصاحبه راه یافته‌اید با این تفاوت که امتیاز شما در مرحله سنجش استعداد تحصیلی خوب بوده اما به دلیل اینکه نفرات زیادی جلوتر از شما قرار دارند، پس از مصاحبه، بررسی و اعلام نتیجه نهایی انجام می‌شود.
  • عدم پذیرش: با توجه به محدودیت ظرفیت پذیرش مدارس صالحین و تعداد زیاد شرکت‌کنندگان، در حال حاضر امکان ادامه مسیر برایمان فراهم نیست. امیدواریم در فرصت‌های آتی افتخار همراهی شما را داشته باشیم.
  • تذکر بسیار مهم برای کسانی که زمان مصاحبه را انتخاب می‌کنند:
    • دقت فرمایید که حضور پدر، مادر و دانش‌آموز در زمان مصاحبه الزامی است پس در انتخاب روز و ساعت مصاحبه توجه نمایید.
    • فرآیند مصاحبه حداقل یک ساعت به طول خواهد انجامید، برنامه ریزی لازم را به این منظور داشته باشید.
  • محل مصاحبه: خیابان جهاد (صارمیه) . کوی مسعود (شماره14) . دبیرستان دوره اول صالحین
  • لوکیشن محل مصاحبه در برنامه نشان : https://nshn.ir/d7sbZq9WpxahkI