والدین گرامی

تعیین روز ثبت نام فرزند شما با موفقیت انجام شد.

به منظور انجام مراحل مالی ثبت‌نام، با توجه به پایه تحصیلی فرزند خود، یکی از سامانه‌های زیر را انتخاب نموده و سپس وارد سامانه شوید.

پیشنهاد می شود به منظور صرفه جویی در وقت، قبل از مراجعه به مدرسه، حتما به سامانه مربوطه مراجعه کرده و مراحل مالی ثبت نام را تا انتها انجام دهید.

سامانه مالی دانش آموزان پایه هشتم                                                      سامانه مالی دانش آموزان پایه نهم

توجه نمایید

  • نام کاربری سامانه: کد ملی دانش آموز می‌باشد.
  • رمز عبور سامانه: کد ملی دانش آمور می‌باشد.